۱ مطلب با موضوع «آن کس که ترا شناخت جان را چه کند» ثبت شده است

تا به امروز هیچ چیز از شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه نمی دونستم.هرهفته رو توی مسیری میرم و میام که نزدیک محل زندگیشون بوده اما ازشون بیخبر بودم...از این همه شجاعت، عظمت، اقتدار در عین غربت و مظلومیت.قرآنم رو خوندم و به کلمه شهید که رسیدم دلم به زنده بودن شهدا و آگاهیشون از حال ما گواهی داد...
"پس کسانی باید در راه خدا جهاد کنند که (دست از جان شسته اند و) زندگی این جهان را به آن جهان می فروشند.و هر کس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا فاتح گردد، زود باشد که او را اجری عظیم دهیم."(74سوره نساء)
خط به خط این زندگی نامه رو با قلبتون بخونید لطفا...
به قلم فاطمه ...
  • ۱